Trafikstörningar runt Kista Golfcenter

2015-09-14
Som våra besökare redan märkt är det en stor trafikomläggning på Hanstaleden/Akallalänken som pågår inför byggandet av förbifart Stockholm. Nu är det dags att bredda och förstärka infarten till oss i Hägerstalund så att de kommande transporterna av bergmassor från tunnelbygget ska kunna ske samtidigt som annan trafik ska fungera. Under de kommande två veckorna håller det arbetet på.

Trafikverkets entreprenör SVEAB gör första delen från infarten från Akallänken på natten så att framkomligheten blir så bra som möjligt under dagtid. Vi kan hålla öppet även om det kan bli lite bökigare att ta sig in under dessa två veckor. De bygger också en ny infart till rangen som ska vara klar i början av november.

Nästa säsong åker vi ca 50 meter längre ner och svänger in vid de stora silon och rundar upp till parkeringen. Trafikverket då är igång med att bygga själva förbifartstunneln som ska gå under Kista golfcenter. De har då halva vår nuvarande parkering och nedfart till tunneln för uttransport av bergmassor samt etablering för detta arbete. En ny rondell håller på att byggas efter trafikljusen där trafikomläggningen är nu och ett nytt vägavsnitt dras över ängen snett ner över Finlandsgatan. Du ser på bilden nedan hur det är tänkt att se ut när allt är färdigt och den nya dragningen av Akallänken/Hanstaleden blir klar till våren och då bör trafiken löpa på bra igen.

Rangens öppettider

  • Måndag: Stängt
  • Tisdag: Stängt
  • Onsdag: Stängt
  • Torsdag: Stängt
  • Fredag: Stängt
  • Lördag: 11-17 (22/2)
  • Söndag: 11-17 (23/2)
Hitta hit

Dagens väder

klart.se